Σύλλογος Συμβασιούχων Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥ.Σ.Π.Α 2009

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ Σ.Δ.Π

Posted by sumvasiouxoiekpa στο 15/10/2013

Αποφάσεις ΓΣ 5-9-2013 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ membersapplication_SDP

Το Δ.Σ. του ΣΥ.Σ.ΠΑ καλεί τα μέλη του να καταθέσουν αιτήσεις εγγραφής στον Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α.

Όπως γνωρίζετε, από το συνέδριο της Ομοσπονδίας, υπάρχει απόφαση καταστατικού χαρακτήρα για ενοποίηση των συλλόγων συμβασιούχων (ορισμένου και αορίστου χρόνου, με σύμβαση έργου, κλπ)  ανά Ίδρυμα. Επιπλέον, η Γ.Σ. του συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού έχει επικυρώσει αυτή την απόφαση.

Ως εκ τούτου, μένει η δική μας ενέργεια.

Σας αποστέλλουμε την αίτηση εγγραφής στο Σ.Δ.Π., την απόφαση της Γ.Σ. του Σ.Δ.Π. για τις εγγραφές μας καθώς και την απόφαση της Ο.Δ.Π.Τ.Ε. για εγγραφή όλων των εργαζόμενων στα Πανεπιστήμια σε ένα σωματείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση,  στη διάθεσή σας.

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας: Πρόεδρος Δ. Λυκούρη: 6970809342, Γραμματέας Δ. Αντωνίου: 6977316460, Ειδ. Γραμματέας Γ. Θεοφάνους : 6972246108

e-mail: sumvasiouxoiEKPA@gmail.com

Advertisement

Posted in Έναρξη, Ανακοινώσεις Δ.Σ., Μέλη ΣΥ.Σ.Π.Α., Σύλλογος, Χρήσιμα Έγγραφα | Leave a Comment »

Ενημέρωση για το θέμα των συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού ορισμένου χρόνου στο ΕΚΠΑ

Posted by sumvasiouxoiekpa στο 14/12/2012

Συνάδελφοι,

όπως γνωρίζετε το Πανεπιστήμιο εδώ και χρόνια προσλαμβάνει προσωπικό για απασχόληση ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μίσθωσης έργου, (δηλαδή συμβάσεις έργου με ασφάλιση ΙΚΑ). Είναι ξεκάθαρο όμως ότι η φύση της εργασίας όλων των μισθωτών συμβασιούχων υπαλλήλων (επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό) είναι εξαρτημένη, δηλαδή προβλέπεται ωράριο (παρουσιολόγια), συγκεκριμένος χώρος εργασίας και προϊστάμενος (επιστημονικός υπεύθυνος).

Εδώ και ένα χρόνο, έχουν απαγορευτεί διά νόμου (Νόμοι 3846/2010 και 3966/2011) οι συμβάσεις μίσθωσης έργου (δηλαδή οι συμβάσεις έργου με ασφάλιση ΙΚΑ). Από την πράξη ίδρυσης του ΕΛΚΕ (ΚΥΑ 679/22.08.1996) και τον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης, που εκδόθηκε πρόσφατα με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και του Πρύτανη Θ. Πελεγρίνη (Νόμος 3027/2002 – Φ.Ε.Κ. 152 Α), προβλέπεται η δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού στο ΕΚΠΑ με συμβάσεις έργου ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ (δηλαδή με ασφάλιση ΙΚΑ). Μέχρι πρόσφατα, όμως, με ευθύνη του ΕΛΚΕ, δεν εξεταζόταν καν η δυνατότητα σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Μάλιστα, από την Άνοιξη του 2012 θεωρούνταν αυτονόητο και επιβαλλόταν σε όλους τους εργαζόμενους που συνάπτουν νέες συμβάσεις να κάνουν έναρξη επαγγέλματος (άνοιγμα βιβλίων στην εφορία) και να ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ). Από τον Ιανουάριο του 2013, είχε αποφασιστεί από το ΕΚΠΑ το καθεστώς αυτό να είναι υποχρεωτικό για όλους τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. Επομένως, από εδώ και πέρα, όλοι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα μετατρέπονταν, ως δια μαγείας, σε εξωτερικούς συνεργάτες – ελεύθερους επαγγελματίες που κρατάνε βιβλία, αποδίδουν ΦΠΑ, έχουν ανάγκη λογιστικής υποστήριξης και βέβαια θα ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ «ΟΙΚΟΙΟΘΕΛΩΣ» κάθε εργασιακό δικαίωμα που σχετίζεται με τη μισθωτή εργασία.

Ύστερα από κινητοποίηση συναδέλφων και του Συλλόγου Συμβασιούχων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΥΣΠΑ) από τις αρχές του Καλοκαιριού, αναδείξαμε το πρόβλημα και καταφέραμε μέσα από διαρκείς παρεμβάσεις μας σε όλη την ιεραρχία της διοίκησης του ΕΚΠΑ, με τελικό αποδέκτη την Επιτροπή Ερευνών και τον Πρόεδρο αυτής Αντιπρύτανη Οικονομικών Θ. Σφηκόπουλο, να εξεταστεί πλέον σοβαρά ως μόνη βιώσιμη επιλογή για εργασία με ασφάλιση ΙΚΑ, η σύναψη σύμβασης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ορισμένου χρόνου. Δηλαδή, να αναγνωριστεί πλήρως από το Πανεπιστήμιο η πραγματική φύση της εξαρτημένης μισθωτής σχέσης εργασίας μας.

Ο αγώνας αυτός των συναδέλφων μέσω του Συλλόγου οδήγησε να συμπεριληφθεί το κρίσιμο θέμα των συμβάσεων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 7μελούς Επιτροπής Ερευνών που έγινε σήμερα 14/12/2012. Εκεί, παρεμβήκαμε με αντιπροσωπεία του Συλλόγου και δεκάδες συναδέλφους και θέσαμε όλες τις πτυχές του θέματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σφηκόπουλος ενημέρωσε προφορικά και επισήμως για το ερώτημα που εδώ και ένα μήνα, όπως ήδη γνωρίζαμε, έχει θέσει στο νομικό σύμβουλο για τις τυπικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (με ΙΚΑ). Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέφερε προφορικά ότι η αρχική εισήγηση του νομικού τμήματος είναι πως υπάρχει η δυνατότητα να συναφθούν, πέρα από συμβάσεις έργου, και συμβάσεις εργασίας με ενημέρωση του ΑΣΕΠ. Η κοινή βούληση των μελών της Επιτροπής, αφού αναγνώρισαν τη σημασία και το επείγον του προβλήματος, ήταν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και προσπάθειες, εντός του επόμενου 15ημέρου, ώστε και επίσημα πλέον να μπορούν να συνάπτουν οι εργαζόμενοι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ως ορίζουν άλλωστε όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, το εργατικό δίκαιο και, βεβαίως, η κοινή λογική. Αναμένουμε, όπως δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος και η Επιτροπή, να υπάρξει άμεση ενημέρωση, δια της υπηρεσιακής οδού, του ΕΛΚΕ, όλων των Τμημάτων, Εργαστηρίων, Επιστημονικών Υπευθύνων και των άμεσα ενδιαφερόμενων εργαζομένων για τις παραπάνω αρχικές αποφάσεις. Για τις επόμενες 15 ημέρες θα συνεχιστούν ή θα παραταθούν οι συμβάσεις που ήδη υπάρχουν, ενώ για τη σύναψη νέων δε θα χρειαστεί να ανοιχτούν βιβλία και να ασφαλιστούν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΕ, μέχρι να ξεκινήσουν και επισήμως οι διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με ΙΚΑ.

Συνάδελφοι,

το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να δέχεται μία διαρκή και ανελέητη επίθεση τα τελευταία χρόνια. Με τους νόμους Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου σχεδιάζεται να μετατραπεί σε μία κοινή επιχείρηση, σε μία Α.Ε., που θα διοικείται από μάνατζερ και συμβούλια Διοίκησης απαξιώνοντας πλήρως τον Ακαδημαϊκό χαρακτήρα του. Οι απολύσεις προσωπικού, που έχουν ήδη αρχίσει για τους συναδέλφους ΙΔΑΧ, οι συγχωνεύσεις τμημάτων σύμφωνα με το σχέδιο «Αθηνά» και η προσπάθεια μετατροπής των εργαζομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες – ελεύθερους επαγγελματίες εντάσσονται σε αυτόν ακριβώς το σχεδιασμό.

Σε μία περίοδο που απαξιώνεται η εργασία και η ζωή των εργαζομένων από τις μνημονιακές πολιτικές που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις, η ΕΕ, το ΔΝΤ και γενικότερα το Κεφάλαιο, βλέπουμε πως ο μόνος δρόμος για να αντισταθούμε στην επιβολή ενός σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα και να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση προς όφελός μας είναι ο κοινός, οργανωμένος, συλλογικός και ανυποχώρητος αγώνας από εμάς τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. Λυκούρη                    Δ. Αντωνίου

Για περαιτέρω ενημέρωση, διευκρινίσεις και συνεννόηση για τα περαιτέρω βήματα σχετικά με το θέμα των συμβάσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με mail ή τηλέφωνο στα κάτωθι:

e-mail: sumvasiouxoi.ekpa@gmail.com

τηλ.: Δήμητρα Λυκούρη 6970809342,  Δημήτρης Αντωνίου 6977316460

Posted in Ανακοινώσεις Δ.Σ. | Leave a Comment »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (3η εξ’ αναβολής & αποφασιστική)

Posted by sumvasiouxoiekpa στο 30/11/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συμβασιούχων του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί όλους τους συμβασιούχους στην τρίτη εξ’ αναβολής και αποφασιστική  Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00, στην Αίθουσα Προπυλαίων στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου στα Προπύλαια, στο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια μέρα το Δ.Σ. καλεί σε στάση εργασίας από τις 13:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Θέματα προς ενημέρωση και συζήτηση στην ημερήσια διάταξη:

α) Μορφές αντιδράσεων και κινητοποιήσεων του Συλλόγου. Συντονισμός του αγώνα με τους υπόλοιπους συλλόγους εργαζομένων και φοιτητών του ΕΚΠΑ.
Ενημέρωση για τις προτάσεις που έχουν έως τώρα κατατεθεί, καθώς και για τις συναντήσεις συντονισμού με τους υπόλοιπους Συλλόγους εργαζομένων και φοιτητών του ΕΚΠΑ.
β) Αλλαγή εργασιακών συνθηκών (μεταφορά στον ΟΑΕΕ – Μπλοκάκια)
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης αντιπροσωπείας του Συλλόγου με τον κ. Σφηκόπουλο, Αντιπρύτανη Οικονομικών του ΕΚΠΑ.
γ) Απολύσεις συμβασιούχων που προβλέπονται στο νέο ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 (Μνήμονιο 3)
δ) Ενημέρωση μεταξύ των εργαζόμενων για τις συνθήκες εργασίας και τις συμβάσεις τους.
ε) Άλλα θέματα που θέλουν οι εργαζόμενοι να θέσουν.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, οι απολύσεις βρίσκονται ήδη εδώ. Ας μην περιμένουμε να δούμε γραμμένο το όνομα μας στο χαρτί απόλυσης προτού αντιδράσουμε. Μόνο μέσα από ένα κοινό μέτωπο και ένα κοινό αγώνα μπορούμε να σταματήσουμε την ανελέητη επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά ως εργαζόμενοι και πολίτες στα δικαιώματά μας.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

 • Καμία εφεδρεία, απόλυση, ιδιωτικοποίηση. Άμεση επαναπρόσληψη κάθε απολυμένου. Όχι στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις οργανισμών και υπηρεσιών.
 • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ανανέωση όλων των συμβάσεων. Οργανική θέση για κάθε εργαζόμενο.
 • Καμία μείωση μισθών.
 • Άμεσα μέτρα στήριξης και διεύρυνσης των δομών στέγασης και σίτισης.
 • Άμεση και γενναία χρηματοδότηση των ΑΕΙ και επιστροφή των κλεμμένων- κουρεμένων αποθεματικών.
 • Ενιαίο, Καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Υγείας- Πρόνοιας, Προληπτικής και Επείγουσας Ιατρικής για όλους, που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κράτος.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δ. Λυκούρη                                                        Δ. Αντωνίου

Posted in Έναρξη | Leave a Comment »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (2η εξ’ αναβολής)

Posted by sumvasiouxoiekpa στο 26/11/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συμβασιούχων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΥΣΠΑ), καλεί όλους τους συμβασιούχους στη δεύτερη εξ’ αναβολής Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Προπυλαίων στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου στα προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια μέρα το Δ.Σ. καλεί σε στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 16:00.
Θέματα προς ενημέρωση και συζήτηση:

α) Αλλαγή εργασιακών συνθηκών (μεταφορά στον ΟΑΕΕ – Μπλοκάκια)

β) Απολύσεις συμβασιούχων που προβλέπονται στο νέο ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 (Μνήμονιο 3)
γ) Ενημέρωση μεταξύ των εργαζόμενων για τις συνθήκες εργασίας και τις συμβάσεις τους.

δ) Συντονισμός του αγώνα με τους υπόλοιπους συλλόγους εργαζομένων και φοιτητών του ΕΚΠΑ.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

οι απολύσεις βρίσκονται ήδη εδώ. Ας μην περιμένουμε να δούμε γραμμένο το όνομα μας στο χαρτί απόλυσης προτού αντιδράσουμε. Μόνο μέσα από ένα κοινό μέτωπο και ένα κοινό αγώνα μπορούμε να σταματήσουμε την ανελέητη επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά ως εργαζόμενοι και ως πολίτες στα δικαιώματα μας.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

 • Καμία εφεδρεία- απόλυση-ιδιωτικοποίηση. Άμεση επαναπρόσληψη κάθε απολυμένου. Όχι στις συγχωνεύσεις- καταργήσεις οργανισμών και υπηρεσιών.
 • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους στο πανεπιστήμιο, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ανανέωση όλων των συμβάσεων. Οργανική θέση για κάθε εργαζόμενο
 • Καμία μείωση μισθών.
 • Άμεσα μέτρα στήριξης και διεύρυνσης των δομών στέγασης και σίτισης.
 • Άμεση και γενναία χρηματοδότηση των ΑΕΙ και επιστροφή των κλεμμένων, κουρεμένων αποθεματικών.
 • Ενιαίο, Καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, Προληπτικής και Επείγουσας Ιατρικής για όλους, που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κράτος.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δ. Λυκούρη                                                                Δ. Αντωνίου

Posted in Έναρξη, Ανακοινώσεις Δ.Σ. | Leave a Comment »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Posted by sumvasiouxoiekpa στο 22/11/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συμβασιούχων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΥΣΠΑ), καλεί όλους τους συμβασιούχους σε Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου και ώρα 17.00 στον πρώτο όροφο του Τμήματος Φυσικής.
Θέματα προς ενημέρωση και συζήτηση:

α)  Αλλαγή εργασιακών συνθηκών (μεταφορά στον ΟΑΕΕ – Μπλοκάκια)

β) Απολύσεις συμβασιούχων που προβλέπονται στο νέο ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 (Μνημόνιο 3)
γ) Ενημέρωση μεταξύ των εργαζόμενων για τις συνθήκες εργασίας και τις συμβάσεις τους.

δ) Συντονισμός του αγώνα με τους υπόλοιπους συλλόγους εργαζομένων και φοιτητών του ΕΚΠΑ.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

οι απολύσεις βρίσκονται ήδη εδώ. Ας μην περιμένουμε να δούμε γραμμένο το όνομα μας στο χαρτί απόλυσης προτού αντιδράσουμε. Μόνο μέσα από ένα κοινό μέτωπο και ένα κοινό αγώνα μπορούμε να σταματήσουμε την ανελέητη επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά ως εργαζόμενοι και ως πολίτες στα δικαιώματα μας.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

 • Καμία εφεδρεία- απόλυση-ιδιωτικοποίηση. Άμεση επαναπρόσληψη κάθε απολυμένου. Όχι στις συγχωνεύσεις- καταργήσεις οργανισμών και υπηρεσιών.
 • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους στο πανεπιστήμιο, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ανανέωση όλων των συμβάσεων. Οργανική θέση για κάθε εργαζόμενο
 • Καμία μείωση μισθών.
 • Άμεσα μέτρα στήριξης και διεύρυνσης των δομών στέγασης και σίτισης.
 • Άμεση και γενναία χρηματοδότηση των ΑΕΙ και επιστροφή των κλεμμένων, κουρεμένων αποθεματικών.
 • Ενιαίο, Καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, Προληπτικής και Επείγουσας Ιατρικής για όλους, που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κράτος.

Όλοι μαζί για ένα κοινό αγώνα! 

Posted in Ανακοινώσεις Δ.Σ. | Leave a Comment »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Posted by sumvasiouxoiekpa στο 12/12/2011

 

Το Δ.Σ. του ΣΥ.Σ.ΠΑ καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00, στην αίθουσα «Ήρωνας», στον πρώτο όροφο του Φυσικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη).

Τα  θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 

 • Η ολομέτωπη επίθεση στα συμφέροντα των εργαζομένων και η στάση του Συλλόγου.
 • Η σχέση του ΣΥΣΠΑ με το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ.

 

Συνάδελφοι,

Τις επιπτώσεις των βάρβαρων μέτρων που λαμβάνονται καθημερινά ερήμην μας εις βάρος τις γνωρίζουμε όλοι μας. Περικοπές μισθών και συντάξεων, εφεδρείες, απολύσεις, καταργήσεις υπηρεσιών, καταργήσεις συλλογικών συμβάσεων, πρόσθετα φορολογικά μέτρα, μηδενικές κοινωνικές παροχές βάσει προϋπολογισμού. Και τα χειρότερα είναι ακόμα μπροστά μας, γιατί αυτή η επίθεση δεν θα έχει τέλος, όσο συναντά την ανοχή μας.

Την περίοδο αυτή είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων. Πάγια θέση του Συλλόγου μας ήταν και είναι η υπαγωγή όλων των εργαζομένων του Πανεπιστημίου σε έναν ενιαίο συνδικαλιστικό φορέα, που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη δύναμη, αλλά μέχρι τώρα προσκρούαμε στην κοντόφθαλμη λογική κάποιων «καταστατικών περιορισμών».

Όπως θα γνωρίζετε, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα έντονη δυναμική συσπείρωσης και δράσης και ενστερνίζεται την ίδια με μας άποψη για την ανάγκη ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των εργαζόμενων στο ΕΚΠΑ (η δημιουργία κοινών επιτροπών αγώνα, αποδεικνύει έμπρακτα την αντίληψη των μελών του για κοινές γραμμές οργάνωσης και αντίστασης). Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι ευκαιρία να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε από κοινού την οργανική μας σχέση με το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού, για να πυκνώσουμε τις τάξεις του, για να κάνουμε, όλοι μαζί, τη φωνή μας ισχυρότερη.

 

ΑΣ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.

 

 

                                                        Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δ. Λυκούρη                                                                           Δ. Αντωνίου

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πρόεδρος: 6970809342, Γραμματέας: 6977316460,

e-mail: sumvasiouxoiEKPA@gmail.com

Posted in Έναρξη | Leave a Comment »

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 11 Μάη

Posted by sumvasiouxoiekpa στο 10/05/2011

Συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε και σας καλούμε να πάρετε μέρος μαζικά και αγωνιστικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, που θα γίνει την Τετάρτη 11 του Μάη.

Συνάδελφοι,

Οι εξελίξεις στην επίθεση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των εργαζομένων έχουν πάρει πολεμικές διαστάσεις. Οι απολύσεις, η απλήρωτη δουλειά, η φτώχεια και η ακρίβεια αποκτούν δραματικό χαρακτήρα.

Η Κυβέρνηση και οι όμοιοί της όχι μόνο δεν προασπίζουν το δικαίωμα στην εργασία, ως οφείλουν, αλλά μονιμοποιούν και θεσμοθετούν κάθε είδους ελαστικές μορφές της, για να μειώσουν το εργασιακό κόστος των επιχειρήσεων, ώστε να βγουν από την κρίση με τις όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.

Στη σημερινή φάση οι συμβασιούχοι δε βιώνουν μόνο την ανασφάλεια της εργασίας, το φόβο των απολύσεων που πραγματοποιούνται κατά συρροή σε όλους τους κλάδους και τους τομείς, αλλά και τη σταδιακή εξόντωση των οποιωνδήποτε κοινωνικών παροχών προς τον εργαζόμενο και άνεργο λαό. Οι απανωτές εξαγγελίες νέων μέτρων δεν έχουν ημερομηνία λήξης,

Συνάδελφοι,

Σ’ αυτήν την δύσκολη φάση ο μαχητικός, αγωνιστικός και ασυμβίβαστος σύλλογος είναι ζήτημα ζωτικής ανάγκης για όλους μας, παρά τις μεθοδεύσεις σε βάρος του. Το νέο Δ.Σ. με τη συμμετοχή σας και αγωνιστικό πρόγραμμα και φρόνημα να υπερασπιστεί με όλες του τις δυνάμεις το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, με αξιοπρεπείς αποδοχές και εργασιακές συνθήκες. Η υποτέλεια, η απογοήτευση, ο συμβιβασμός και η ηττοπάθεια δεν εξυπηρετούν την υπόθεσή μας.

Η Κυβέρνηση, η Ε.Ε. και τα ισχυρά συμφέροντα του πλούτου μας έχουν κηρύξει έναν πρωτοφανή πόλεμο. Αν οι αγώνες των εργαζομένων ήταν αντίστοιχοι με την επίθεση που δέχονται σήμερα θα είχαμε αποτρέψει πολλά και θα διεκδικούσαμε αυτά που μας ανήκουν, στα οποία έχουν μπει οι φραγμοί της αντιλαϊκής πολιτικής,

Συνάδελφοι,

Ο κοινωνικός τομέας εξαφανίζεται. Τα νοσοκομεία κλείνουν ή συγχωνεύονται, η Παιδεία γίνεται εμπόρευμα, η εργασία το μεγαλύτερο αντικείμενο εκμετάλλευσης στην εποχή της τεχνολογίας που θα μπορούσε να προσφέρει ποιότητα ζωής στον εργαζόμενο άνθρωπο. Αντίθετα αυξάνεται η ανεργία, η φτώχεια και η απόγνωση. Τσακίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, η ζωή χειροτερεύει.

Συνάδελφοι,

Πόσο ακόμα θα το επιτρέψουμε; Έχουμε ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας και τις νέες γενιές. Η συμμετοχή μας στην απεργία και τις συγκεντρώσεις πρέπει να είναι η απάντηση, για να απαιτήσουμε:

 • Άμεσα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Να καταργηθούν όλες οι ελαστικές μορφές εργασίας. Να δοθούν όλα τα δεδουλευμένα. Καμία απόλυση.
 • Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, με αξιοπρεπείς μισθούς που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας.
 • Δημόσια δωρεάν Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια για όλους.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ!

Posted in Έναρξη | Leave a Comment »

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

Posted by sumvasiouxoiekpa στο 06/05/2011

Ο Σύλλογος Συμβασιούχων Πανεπιστημίου Αθήνας διοργάνωσε στις 14/4/11 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:

Ο συνδυασμός «Ενωτικό Ψηφοδέλτιο» έλαβε 4 έδρες.

Ο συνδυασμός «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» έλαβε 3 έδρες.

Στις 4/5/11 το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

Λυκούρη Δήμητρα, Πρόεδρος dlikour@dent.uoa.gr

Κορωναίου Μελπομένη, Αντιπρόεδρος mkoron@med.uoa.gr

Αντωνίου Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας cybertroll@gmail.com

Θεοφάνους Γιώργος, Ειδικός Γραμματέας gtheofanous@di.uoa.gr

Potyrala Μαργαρίτα, Ταμίας

Στεφανουδάκη Εύη, Μέλος evistef@yahoo.gr

Λυμπεροπούλου Χρυσίδα, Μέλος chrlymp@gmail.com

Posted in Ανακοινώσεις Δ.Σ. | Leave a Comment »

Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 7 Απριλίου στις 15:00, στο Αμφιθέατρο ΝΑΑΟ της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Posted by sumvasiouxoiekpa στο 01/04/2011

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Συμβασιούχων του Πανεπιστημίου Αθηνών μετράει ήδη δύο χρόνια ζωής. Δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το υπαρκτό κενό συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και διεκδίκησης αιτημάτων ενός μεγάλου κομματιού εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο. Στα δύο αυτά χρόνια είδαμε τις επιθέσεις ενάντια στα δικαιώματά μας να κλιμακώνονται και δυστυχώς φαίνεται η επίθεση αυτή να μην έχει τέλος: Για να ξεμπερδεύει μια και καλή με τους «ενοχλητικούς» συμβασιούχους, τους οποίους όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις δημιούργησαν και κρατούν σε ομηρία, η κυβέρνηση συζητά να μας περάσει όλους υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ (σα να είμαστε δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες!!) και να εμποδίσει τις προσφυγές στα δικαστήρια, τα οποία συχνά δικαιώνουν συμβασιούχους.

Σε αυτή τη συγκυρία χρειαζόμαστε έναν ΔΥΝΑΤΟ, ΜΑΖΙΚΟ και ΕΝΩΤΙΚΟ σύλλογο. Γι’ αυτό σας καλούμε όλους για να σας ενημερώσουμε για μια σειρά από θέματα που μας απασχόλησαν στη μέχρι τώρα θητεία μας και να χαράξουμε μαζί την παρακάτω πορεία μας. Είναι σημαντικό στη συγκυρία αυτή να προσφύγουμε σε εκλογές για την ανάδειξη του νέου συμβουλίου του Συλλόγου μας, το οποίο δυναμωμένο από τη ψήφο όλων των συναδέλφων θα δώσει αποφασιστικά τις μάχες.

Σας καλούμε σε Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, την Πέμπτη 7 Απριλίου στις 15:00, στο Αμφιθέατρο ΝΑΑΟ της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θηβών 2, Γουδί

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 13 Απριλίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Posted in Έναρξη | Leave a Comment »

Posted by sumvasiouxoiekpa στο 21/03/2011Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011

Συνάδελφοι,
Όπως όλοι γνωρίζουν, το 2009 ξεκινήσαμε να στήσουμε από την αρχή ένα σύλλογο που να εκπροσωπεί το πιο ευάλωτο και αδικημένο κομμάτι των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο, αυτό των συμβασιούχων, αφού ο προηγούμενος σύλλογος είχε πάψει να υφίσταται, μετά την μετατροπή των συμβάσεων των μελών του σε αορίστου χρόνου. Με πολύ κόπο και χωρίς να υπολογίζουμε το προσωπικό κόστος, καταφέραμε ξεκινώντας από το μηδέν να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για να μπορεί η φωνή των συμβασιούχων να ακουστεί. Με γνώμονά μας το δημοκρατικό ιδεώδες, τη διαφάνεια και την αγωνιστικότητα καταφέραμε να συσπειρώσουμε γύρω μας σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, να προασπίσουμε τα συμφέροντά τους και να συγκρουστούμε με πρακτικές που θέλουν τους συμβασιούχους χειραγωγημένους και φοβισμένους.
  Δώσαμε κερδοφόρες μάχες, ήδη από το ξεκίνημά μας, όπως στην περίπτωση των συμβασιούχων της Οδοντιατρικής το 2009, όπου μπλοκάραμε την απόπειρα μείωσης των ωρών εργασίας και των αποδοχών τους. Μετά από δική μας παρέμβαση, το καλοκαίρι του 2010 αναγκάσαμε τις πανεπιστημιακές αρχές να παραδεχτούν, με αφορμή την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, ότι όφειλαν να συμπεριλάβουν και τους συμβασιούχους στη διαδικασία. Με δική μας πρωτοβουλία, δημοσιοποιώντας το Δεκέμβριο του 2010 την απόπειρα προκήρυξης των θέσεων μας χωρίς τη δική μας συμμετοχή, ακυρώσαμε τα σχέδιά τους. Καταφέραμε να παρέμβουμε σε αρκετές περιπτώσεις με επιτυχία σε απολύσεις συναδέλφων. Απευθυνθήκαμε επανειλημμένα στις πρυτανικές αρχές με το πλαίσιο των διεκδικήσεών μας. Εντάξαμε το Σύλλογο στο δυναμικό του ΕΚΑ και της ΠΟΕΙΔΔ για να συνδέσουμε τους αγώνες μας με το ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα. Παρά την απειρία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στο εγχείρημά μας, θέσαμε τις βάσεις για ένα συνδικαλιστικό όργανο που να εκπροσωπεί ασυμβίβαστα το ΣΥΝΟΛΟ των συμβασιούχων.
Για τους παραπάνω λόγους, είμαστε σήμερα αναγκασμένοι να καταγγείλουμε την προσπάθεια που γίνεται από κύκλους του κατεστημένου στο χώρο του Πανεπιστημίου να διασπάσουν το σώμα των συμβασιούχων με τη δημιουργία ενός δεύτερου συλλόγου. Με αδιαφανείς πρακτικές, με εκβιασμούς και ρουσφετολογία, κάποιοι επιχειρούν να καπηλευτούν την αγωνία μας για το εργασιακό μας μέλλον. Αυτό που στην πραγματικότητα επιθυμούν είναι να φιμώσουν την αντίδρασή μας στην διαιώνιση της μισθωτής σκλαβιάς μας και του εργασιακού μεσαίωνα. Το ότι ορθώσαμε το ανάστημά μας προφανώς ενόχλησε.
Συνάδελφοι,
Κατανοούμε την αγωνία σας και τα διλήμματά σας. Βρισκόμαστε όλοι στην ίδια δεινή κατάσταση. Πιστεύουμε όμως ότι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο είναι οι μαζικοί και ενωτικοί αγώνες, η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων. Είναι αυταπάτη ότι μπορεί να σώσει ο καθένας το «τομάρι» του μόνος του. Η τακτική του «διαίρει και βασίλευε» εξυπηρετεί μόνο τους σκοπούς όσων επιδιώκουν τον αφανισμό μας.

Δυστυχώς εδώ και μερικούς μήνες η λειτουργία του Δ.Σ. του ΣΥΣΠΑ έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της ελλιπούς σύνθεσής του Δ.Σ. (παραίτηση ενός μέλους και αδυναμία αντικατάστασής του).
Για  όλους τους παραπάνω λόγους απευθύνουμε σε όλους τους συναδέλφους εργαζόμενους συμβασιούχους στο Πανεπιστήμιο (μέλη και μη μέλη του ΣΥΣΠΑ) να πάρουν την υπόθεση της συνδικαλιστικής τους έκφρασης και οργάνωσης στα χέρια τους. Μέσα από μια καθολικά μαζική διαδικασία με την συμμετοχή όλων των συμβασιούχων να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης του συνδικαλιστικού μας φορέα.
Καλούμε όλους όσους κινούνται για τη δημιουργία 2ου Συλλόγου να επανεξετάσουν την κίνησή τους αυτή. Η διάσπαση του σώματος των συμβασιούχων σίγουρα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αναγκαία κοινή προσπάθεια για το δικαίωμα στην εργασία. Η σύνθεση διαφορετικών απόψεων στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου είναι η μόνη ενδεδειγμένη πρακτική για την εξυπηρέτηση των κοινών μας εργασιακών συμφερόντων.
Δίνουμε δυναμική και ενωτική απάντηση, ενισχύοντας τη συσπείρωση των συμβασιούχων μέσα από τον υφιστάμενο σύλλογο, διεκδικητικό και όχι «εργοδοτικό». Σας καλούμε σε δυναμικό παρόν στην προσεχή Γ.Σ. του ΣΥ.Σ.ΠΑ. που διοργανώνουμε και θα σας ανακοινώσουμε εντός των ημερών. ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στο Πανεπιστήμιο έχουν ανάγκη από ένα και μοναδικό συνδικαλιστικό φορέα και όλοι ενωμένοι να δώσουμε τους αναγκαίους αγώνες για τις διεκδικήσεις μας.

Posted in Ανακοινώσεις Δ.Σ. | Leave a Comment »